Haqqımda

  • Bakalavr diplomu: Bakı Dövlət Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq” fakultəsi. İkinci ixtisas: Alman dili üzrə tərcüməçi
  • Master diplomu: (Master of Arts, M.A.) Berlin Humboldt-Universitetinin “Mərkəzi Asiya və Qafqazşünaslıq” fakultəsi.
  • Master diplomu (Master of Peace and Security Study, M.P.S.) Hamburg Universitetinin “Təhlükəsizlik siyasəti və sülh tədqiqatları” fakultəsi
  • 2009-­cu ildәn etibarәn azәrbaycan vә alman dillәri üzrә andlı tәrcümәçi; Alman dili və tibbi alman dili üzrә dosent.